od ak. mal. Věry VEJSOVÉ

27.01.2011 16:28

  

22.11.2009                                                                                                                                                                        České Budějovice

Geneze a charakteristika řezbářských setkání organizovaných L.Daenemarkem:

V roce1996 založil Libor Daenemark, sochař a řezbář z Přílep, ve spolupráci se správou státního hradu Křivoklát a až do roku 1999 organizoval Řezbářské symposium Křivořezání. V daném období tato akce částečně suplovala teprve vznikající a rozšiřující se řezbářské obory na SOU a SOŠ. Zároveň poskytla platformu pro získání odborných rad a pomoci nově začínajícím živnostníkům. Pro tuto akci jsem vytvořila koncepci praktických a teoretických seminářů kombinovaných s individuálními konzultacemi konkrétní problematiky, na které se se mnou tehdy podílel i slovenský pedagog a řezbář Pavol Šima-Juriček. Tím získala celá akce vzdělávací charakter a pro většinu účastníků znamenala konkrétní přínos a viditelný posun ve vývoji řemeslných i výtvarných dovedností. Kvalitu akce dokumentuje i to, že se mnozí účastníci opakovaně vraceli a do ročníku 1998 a 1999 se přihlásili i profesionální zahraniční umělci. (Pozn.: Fotografie výsledků takto organizovaných symposií jsou shrnuty v publikaci Křivořezání (Řezb.symp.na hradě Křivoklátě v letech 1996-1999), vydalo nakladatelství Stehlík, Volary 2000)Po personálních změnách ve správě Křivoklátu jsme nabídku změnit koncepci této akce jako přípravný tým odmítli a v jejím organizování již nepokračovali.                Proto od roku 2005 dává pan Libor Daenemark k dispozici prostory své nemovitosti pro pracovní a nekomerční setkávání řezbářů  různých zaměření, výtvarných projevů a generací. Pro tyto akce aplikujeme původní koncepci praktických a teoretických seminářů kombinovaných s individu-álními konzultacemi konkrétní problematiky. Velkorysým gestem hlavního organizátora je také možnost účasti na této akci pro studenty střed-ních výtvarných škol a studentů škol vysokých s pedagogickým zaměřením. Získají totiž praktické zkušenosti z takového druhu tvůrčí akce, která je v současnosti buď kurátorsky přísně výběrová nebo finančně náročná (srovnatelné workshopy v zahraničí i u nás – cca 400 -700 € ).   Řezbářská symposia jsou koncipována jako nekomerční akce s tímto programem: 

- Setkání amatérů a začínajících živnostníků s profesionály napříč změřením a generacemi

- Seznámení se různými druhy řezbářských technik a povrchových úprav dřeva

- Ukázky  řezbářských disciplín tradičních i soudobých

- Interakce - seznamování laické veřejnosti s tradičními řemeslnými i kreativně individuálními postupy

- Konzultace amatérských řezbářů s odborníky (řemeslné i výtvarné)

ak. mal. Věra Vejsová, odborná asistentka PF KVV

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích